Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wystąpienie pokontrolne P/19/074

3.4 MBPobierz

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego P/19/074

0.9 MBPobierz

Uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK z dnia 14.02.2020r.

5.0 MBPobierz

Informacja o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli nr P/19/074

406 KBPobierz