Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 04.03.2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 09.03.2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2020 z dnia 09.03.2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników samorządowych zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 15.03.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek i w jednostkach obsługiwanych

831 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2020 z dnia 15.03.2020r. w sprawie powołania Inspektora Danych Osobowych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

238 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 20.05.2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu służby przygotowawczej w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

447 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 21.05.2020r. w sprawie wskazania pracownika upoważnionego do zastępowania kierownika w czasie jego czasowej nieobecności

322 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2020 z dnia 26.05.2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

198 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2020 z dnia 01.06.2020r. w sprawie ustalenia procedury funkcjonowania kontroli zarządczej oraz procedury zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 01.06.2020r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Analizy poufności, integralności i rozliczalności systemów informatycznych pod kątem zagrożeń i ryzyka w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

200 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 05.06.2020r. w sprawie wprowadzenia stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

5.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 05.06.2020r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek

208 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 23.10.2020r. w sprawie regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników samorządowych

639 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 14.12.2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26.12.2020r.

137 KBPobierzPodgląd pliku