Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwała Nr XIV/219/2019 Rady Gminy Szczecinek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek, dla obszarów na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów z posadowionymi urządzeniami do odnawialnych źródeł energii

246 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP z dnia 18.09.2020r.

100 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała nr 345/2020

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Uchwały

113 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23.11.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Turowo

594 KBPobierzPodgląd pliku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Turowo

60 KBPobierzPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko

31 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

260 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

7.6 MBPobierzPodgląd pliku

Lista obecności z dyskusji publicznej w dniu 9 grudnia 2020 r.

151 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z dyskusji publicznej - obręb Turowo

241 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 24 maja 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Wielka i części obrębu Jelenino

678 KBPobierzPodgląd pliku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Wielka

58 KBPobierzPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 A1

459 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 A2

491 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 A3

346 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

484 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

4.7 MBPobierzPodgląd pliku

Lista obecności z dyskusji publicznej w dniu 09.06.2021

277 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z dyskusji publicznej - teren w obrębie Gwdy Wielkiej

380 KBPobierzPodgląd pliku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Jelenino

39 KBPobierzPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1

287 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Lista obecności z dyskusji publicznej w dniu 09.06.2021

277 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z dyskusji publicznej - teren w obrębie Jelenina

375 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Rady Gminy Szczecinek Nr XXXII/443/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

76 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Rady Gminy Szczecinek Nr XXXII/444/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Gałowo

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do w/w Uchwały

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do w/w Uchwały

154 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do w/w Uchwały

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Rady Gminy Szczecinek Nr XXXII/445/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Sitno

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Uchwały

803 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.06.2021r. o podjęciu przez Radę Gminy Szczecinek Uchwał Nr XXXII/443/2021, XXXII/444/2021, XXXII/445/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP

127 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22.06.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęcko

454 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie/ogłoszenie Wójta z dnia 18.07.2022r.

479 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie MPZP Gminy Szczecinek dla części obrębu Parsęcko

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

16.9 MBPobierzPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko

818 KBPobierzPodgląd pliku

Lista obecności z dnia 03.08.2022r.

268 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z dyskusji publicznej z dnia 03.08.2022r - tereny w obrębie Parsęcka.

351 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 28.06.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Turowo

482 KBPobierzPodgląd pliku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Turowo

84 KBPobierzPodgląd pliku

Prognoza oddziaływania na środowisko

31 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

263 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

7.6 MBPobierzPodgląd pliku

Lista obecności z dyskusji publicznej w dniu 14.07.2021

274 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z dyskusji publicznej - teren w obrębie Turowa

354 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie z dnia 25.08.2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Gminy Szczecinek

418 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta z dnia 22.09.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP - Dziki

421 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta z dnia 16.02.2022 r.

108 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta z dnia 31.03.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części obrębu Wilcze Laski

516 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla części obrębu Wilcze Laski

78 KBPobierzPodgląd pliku

prognoza oddziaływania na środowisko

88 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 A1

357 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 A2

497 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 A3

467 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

172 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3

9.8 MBPobierzPodgląd pliku

Lista obecności z dyskusji publicznej w dn. 20.04.2022

245 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z dyskusji publicznej - teren w obrębie Wilczych Lasek

357 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyłożeniu MPZP z dnia 04.05.2022r.

534 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

497 KBPobierzPodgląd pliku

Lista obecności z dyskusji publicznej z dnia 25 maja 2022r.

237 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z przeprowadzenia dyskusji z dnia 25 maja 2022r.

360 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie Wójta w spawie przystąpienia do sporządzenia MPZP z dnia 24 maja 2022r.

120 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała XLI/548/2021 z dnia 29 listopada 2021r.

78 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki 1-6 do w/w Uchwały.

576 KBPobierzPodgląd pliku