Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 337

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 338

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 339

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 340

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 341

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 342

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas określony do 10 lat

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 343

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 344

w sprawie uchwalenia Regulaminu dost. wody i odpr. ścieków na terenie Gminy Szczecinek

76 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik - Regulamin do w/w Uchwały

115 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 345

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

76 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w uchwały

113 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 346

w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Szczecinek

75 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w uchwały

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 347

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odp. kom.

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 348

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gosp. odp. komunalnymi wraz z załącznikiem

134 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań Radnych na XXII Sesji Rady Gminy

390 KBPobierzPodgląd pliku