Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 349

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 350

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 351

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 352

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 353

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 354

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dot. tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 355

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 356

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 357

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 358

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dot. współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji utworzonej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

79 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Uchwały

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 359

w sprawie przekazania do WSA w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Szczecinku

79 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Uchwały

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 360

w sprawie przekazania do WSA w Szczecinie skargi Prokuratora Rej. w Szczecinku

79 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Uchwały

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 361

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

81 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do w/w Uchwały

95 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 362

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030

91 KBPobierzPodgląd pliku

wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczecinek na lata 2020-2030

54 KBPobierzPodgląd pliku

wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030

60 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań Radnych na XXIII Sesji Rady Gminy

460 KBPobierzPodgląd pliku