Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 363

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 364

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 365

w sprawie zbycia nieruchomości

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 366

zmieniająca Uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 367

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 368

w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów znajdujących się w Nadleśnictwie Okonek położonych w granicach administracyjnych Gminy Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne

535 KBPobierzPodgląd pliku

Mapa Przeglądowa Lasy Ochronne Nadleśnictwo Okonek

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 369

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Szczecinek a Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

79 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Porozumienia

56 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do Porozumienia

30 KBPobierzPodgląd pliku

Plan Orientacyjny 1

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Plan Orientacyjny 2

873 KBPobierzPodgląd pliku

Plan Orientacyjny 3

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 370

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2020 rok

79 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w Uchwały

77 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań Radnych na XXIV Sesji Rady Gminy

3.7 MBPobierzPodgląd pliku