Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

w sprawie masowych szczepień mieszkańców Gminy Szczecinek

w sprawie masowych szczepień (z dnia 10.12.2020r.) mieszkańców Gminy Szczecinek

576 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedź na petycję.

409 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/415/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

422 KBPobierzPodgląd pliku

w sprawie masowych szczepień (z dnia 15.12.2021r.) mieszkańców Gminy Szczecinek

535 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedź na petycję.

412 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/416/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2.

431 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z w/w petycji

236 KBPobierzPodgląd pliku