Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2021 r.

73 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w Zarządzenia

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 2

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie gminy Szczecinek

299 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

275 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

245 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6

zmieniające Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienione Zarządzeniem Nr 84/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 9 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 89/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dni 25 maja 2017 roku, Zarządzenie Nr 144/2017 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25 września 2017 roku, Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 22 stycznia 2019 roku, Zarządzenie 244/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku, Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18 maja 2020 roku

127 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7

zmieniające Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznawania środków finansowych z budżetu Gminy Szczecinek na finansowanie zadań realizowanych na wniosek i przez mieszkańców Gminy Szczecinek

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8

zmieniające Zarządzenie 210/2020 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ustalenia ceny.

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9

zmieniające Zarządzenie 210/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ustalenia ceny

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

203 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Gminy Szczecinek

88 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w Zarządzenia

473 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12

w sprawie utworzenia Gminnego Biuro Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

69 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Szczecinek w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

78 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w Zarządzenia

574 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18

w sprawie ogłoszenia informacji z zakresu dotacji na wychowanie przedszkolne

316 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19

zmieniające Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

292 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21

w sprawie powołania komisji przetargowej

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22

w sprawie powołania komisji przetargowej

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szczecinek o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto przez Gminę Szczecinek

362 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24

w sprawie ustalenia ceny

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczecinek

134 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Szczecinek na lata 2020-2021, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

83 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

158 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Rozbudowę z przebudową budynku biurowego polegająca na budowie windy zewnętrznej"

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28

w sprawie ustalenia ceny

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29

w sprawie ustalenia ceny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32

w sprawie ustalenia ceny

106 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości

117 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36

w sprawie powołania komisji przetargowej

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40

w sprawie ustalenia ceny

106 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41

w sprawie ustalenia ceny

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43

w sprawie powołania komisji przetargowej

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44

w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zlecenia z dnia 02.09.2020 r. przez osobę pełniącą funkcję koordynatora projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Wierzchowie

348 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. Promocji, Kultury i Współpracy

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46

w sprawie wyznaczenia działek będących własnością Gminy Szczecinek na teren do biwakowania oraz ustalenie wysokości opłat za biwakowanie na wyznaczonych działkach będących własnością Gminy Szczecinek

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 47

w sprawie zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo w Gminie Szczecinek

86 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin amatorskiego połowu ryb

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Opłaty za amatorski połów ryb

166 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinku

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

66 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

115 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Szczecinek na lata 2020-2021, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

84 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

201 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52

w sprawie ustalenia ceny

105 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53

w sprawie ustalenia ceny

105 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54

w sprawie ustalenia ceny

122 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56

w sprawie powołania komisji przetargowej

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57

w sprawie powołania komisji przertargowej

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zlecenia z dnia 02.09.2020 r. przez osobę pełniącą funkcję koordynatora projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Wierzchowie

333 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62

w sprawie ustalenia ceny

113 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w Zarządzenia

255 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

81 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

13.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 65

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w Zarządzenia

302 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66

w sprawie ogłoszenia informacji z zakresu dotacji na wychowanie przedszkolne

325 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67

w sprawie powołania komisji przetargowej

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68

w sprawie ustalenia ceny

106 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69

w sprawie ustalenia ceny

116 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70

w sprawie ustalenia ceny

113 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74

w sprawie powołania komisji przetargowej

88 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

71 KBPobierzPodgląd pliku
116 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2021 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 4 lutego 2021 r. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Szczecinek o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto przez Gminę Szczecinek

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77

w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków i realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

465 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz wniosku

422 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie mieszkańców

332 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie wnioskodawców

314 KBPobierzPodgląd pliku

Karta oceny

182 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa

541 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

253 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78

w sprawie przyznania środków finansowych z budżetu Gminy Szczecinek na finansowanie zadań realizowanych na wniosek i przez mieszkańców Gminy Szczecinek

98 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

288 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

65 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia

44 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79

w sprawie wprowadzenia procedury opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczecinek

104 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

56 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia

115 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

74 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

123 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

73 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

81 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia

486 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 84

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

103 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

437 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 86

zmieniające zarządzenie w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczecinek

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87

w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Szczecinek

69 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88

w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo i Wierzchówko (Kacko) w Gminie Szczecinek

97 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

14.6 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w Zarządzenia

200 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89

w sprawie powołania komisji przetargowej

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 90

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turowie pani Ilonie Kaźmierskiej

349 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 91

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowie pani Agnieszce Bartosik

338 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93

w sprawie powołania komisji przetargowej

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94

w sprawie powołania komisji przetargowej

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95

w sprawie powołania komisji przetargowej

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96

w sprawie powołania komisji przetargowej

88 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 97

w sprawie powołania komisji przetargowej

86 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 98

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 99

w sprawie powołania komisji zdrowotnej do spraw udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

101 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 100

w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 101

w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczecinek na okres do 3 lat oraz użyczania nieruchomości

223 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 103

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie z filią w Gwdzie Wielkiej

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 104

w sprawie powołania komisji przetargowej

99 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 105

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Dziki

69 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 106

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 107

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 88/2021 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie: zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo i Wierzchówko (Kacko) w Gminie Szczecinek.

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 108

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 109

w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z działek będących własnością Gminy Szczecinek

113 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 110

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowóz i odwóz z terenu Gminy Szczecinek do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w formie biletów miesięcznych"

93 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 111

w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2021 Wójta Gminy szczecinek z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyznawania środków finansowych z budżetu Gminy Szczecinek na finansowanie zadań realizowanych na wniosek i przez mieszkańców Gminy Szczecinek

88 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 112

w sprawie powołania stanowiska Kierowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie z filią w Gwdzie Wielkiej

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 113

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 114

zmieniające Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 115

w sprawie powołania komisji przetargowej

65 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 116

w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy w Szczecinku oraz zasad jej stosowania

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 117

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szczecinek

172 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 119

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów/dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Szczecinek oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

309 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 120

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 121

w sprawie odwołania Zarządzenia Nr 109/2021 Wójta Gminy szczecinek z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z działek będących własnością Gminy Szczecinek

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 122

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 123

w sprawie ustalenia ceny

113 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 124

w sprawie ustalenia ceny

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 125

w sprawie ustalenia ceny

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 126

w sprawie ustalenia ceny

116 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 127

w sprawie ustalenia ceny

114 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 128

w sprawie ustalenia ceny

106 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 129

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 130

w sprawie ustalenia ceny

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 131

w sprawie ustalenia ceny

104 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 132

w sprawie ustalenia ceny

105 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 133

w sprawie ustalenia ceny

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 134

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 135

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Parsęcko"

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 136

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Omulna"

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 137

w sprawie powołania komisji przetargowej

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 138

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

322 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 139

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

348 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 140

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

473 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 141

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

479 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 142

w sprawie powołania komisji do przyznawania stypendium Wójta Gminy Szczecinek dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych

324 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 143

w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Szczecinek, położonych w granicach administracyjnych Gminy Szczecinek, celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 144

w sprawie powołania komisji przetargowej

372 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 145

w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Szkoła Podstawowa w Gwdzie Wielkiej była ostatnim miejscem pracy

424 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 146

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

436 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 147

w sprawie powołania komisji przetargowej

348 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 148

w sprawie powołania komisji przetargowej

348 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 149

w sprawie powołania komisji przetargowej

373 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 150

w sprawie powołania komisji przetargowej

371 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 151

w sprawie powołania komisji przetargowej

345 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 152

w sprawie powołania komisji przetargowej

344 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 153

w sprawie powołania komisji przetargowej

348 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 154

w sprawie powołania komisji przetargowej

342 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 155

w sprawie powołania komisji przetargowej

342 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 156

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

316 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 157

w sprawie powołania komisji przetargowej

347 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 158

w sprawie ustalenia ceny

471 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 159

w sprawie ustalenia ceny

479 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 160

w sprawie ustalenia ceny

460 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 161

w sprawie ustalenia ceny

471 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 162

w sprawie ustalenia ceny

450 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 163

w sprawie ustalenia ceny

464 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 164

w sprawie ustalenia ceny

462 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 165

w sprawie ustalenia ceny

478 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 166

w sprawie ustalenia ceny

477 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 167

w sprawie ustalenia ceny

472 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 168

w sprawie ustalenia ceny

481 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 169

w sprawie ustalenia ceny

475 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 170

w sprawie ustalenia ceny

476 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 171

w sprawie ustalenia ceny

476 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 172

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Szczecinek w 2021 r.

501 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 173

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 174

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Szczecinek [...]

63 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 175

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 176

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu" Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami Pozarządowymi [...]

179 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 177

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 178

w sprawie ustalenia ceny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 179

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 180

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 181

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 182

w sprawie powołania komisji przetargowej

74 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 183

w sprawie ustalenia ceny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 184

w sprawie ustalenia ceny

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 185

w sprawie ustalenia ceny

99 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 186

w sprawie ustalenia ceny

100 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 187

w sprawie ustalenia ceny

117 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 188

w sprawie ustalenia ceny

100 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 189

w sprawie ustalenia ceny

100 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 190

w sprawie ustalenia ceny

113 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 191

w sprawie opłaty z tytułu najmu wyposażenia świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Szczecinek oraz zasad ich użyczania

180 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 192

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 193

w sprawie powołania komisji przetargowej

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 194

w sprawie powołania komisji przetargowej

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 195

w sprawie powołania komisji przetargowej

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 196

w sprawie powołania komisji przetargowej

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 197

w sprawie powołania komisji przetargowej

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 198

w sprawie zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szczecinek

144 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

530 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 199

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

61 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Zarządzenia

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 200

w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu realizacji " Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczecinek na lata 2018 - 2027"

132 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 201

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Drawień

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 202

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 203

w sprawie powołania komisji przetargowej [...]

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 204

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 205

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 206

w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji dla szkół podstawowych w Gminie Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 207

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

69 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 208

w sprawie ustalenia ceny

101 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 209

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Turowie

125 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 210

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2022 rok

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 211

w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030 Gminy Szczecinek

54 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 212

w sprawie powołania Stałej Komisji Kasacyjnej do przeprowadzenia kasacji wyposażenia znajdującego się na terenie Sołectw Gminy Szczecinek

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 213

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

74 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 214

w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

65 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 215

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze [...]

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 216

w sprawie ustalenia ceny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 217

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 218

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 219

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 220

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 221

w sprawie ustalenia ceny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 222

w sprawie ustalenia ceny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 223

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 224

w sprawie ustalenia ceny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 225

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 226

w sprawie ustalenia ceny

140 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 227

w sprawie ustalenia ceny

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 228

w sprawie ustalenia ceny

661 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 229

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 230

w sprawie przeprowadzenia pełnej, okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Szczecinek

378 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 231

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości

116 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 232

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 233

w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków i realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

227 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 234

w sprawie określenia zasad obowiązujących przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert ( małe granty)

332 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 235

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Szczecinek w zamian za dzień świąteczny przypadający 25 grudnia 2021 r.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 236

w sprawie powołania komisji zdrowotnej do spraw udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

112 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 237

w sprawie powołania komisji przetargowej

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 238

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 239

w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania [...]

146 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 240

w sprawie częściowego pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach przy obsłudze monitorów ekranowych w Urzędzie Gminy Szczecinek

101 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 241

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Klubu Senior+ w Turowie [...]

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 242

w sprawie powołania komisji przetargowej

337 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 243

w sprawie powołania komisji przetargowej

339 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 244

w sprawie powołania komisji przetargowej

350 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 245

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 [...]

536 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 246

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

316 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 247

w sprawie zasad przyznawania , przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżety Gminy Szczecinek dla samorządowej instytucji kultury

833 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 248

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

65 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 249

w sprawie odpisania kosztów inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)"

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 250

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 251

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

66 KBPobierzPodgląd pliku