Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przetargi 2021:

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.730/8 obr. Gwda Wielka

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz.87/15 obr. Sitno

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 83/17 obr. Jelenino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 84/5 obr. Wilcze Laski

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 103/5 obr. Mosina

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 721/7 obr. Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 104 obr. Gwda Mała

48 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku rokowań dz.134 obr Jelenino

28 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 456, 457 obr. Turowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 169 obr. Dziki

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 56 obr Grabczyn

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/14 obr Spore

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr Spore

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr Spore

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 44/2 obr Kusowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/1 obr. Parsęcko

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/2 obr. Parsęcko

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/3 obr. Parsęcko

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/4 obr. Parsęcko

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 765/5 obr. Parsęcko

48 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

33 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

37 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

30 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 762/2 i 762/4 obr. Parsęcko

46 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 730/8 obr.Gwda Wielka

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 448 obr. Turowo

47 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

33 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 104 obr. Gwda Mała

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 87/15 obr. Sitno

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 103/5 obr. Mosina

60 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 3, położonej przy ul. Szczecineckiej 24 na gruntach dz. 684/4 obr. Gwda Wielka

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 5, położonego na gruntach dz. 695/14 obr. Żółtnica

64 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 6, położonego na gruntach dz. 695/14 obr. Żółtnica

64 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 65/3 obr. Wilcze Laski

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 158/1 obr. Spore

55 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

35 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 58/72 obr. Stare Wierzchowo

56 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 11/11 obr. Dalęcino

55 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr 3, położonego na dz. 8/42 obr. Turowo

54 KBPobierzPodgląd pliku

Odwołanie pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości ogłoszonego na dzień 02.06.2021 r. na sprzedaż dz. 158/1 obr. Spore

114 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

29 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

30 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 273/2 obr. Gwda Mała

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 615/3 obr. Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 87/1 obr. Jelenino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 19/41 i 19/42 m. Skotniki, obr.Dalęcino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 98 obr. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej na działce 436/9 obr. Parsęcko

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 169 obr. Dziki

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 457 obr. Turowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia nr. 5, położonego na gruntach działki 695/14 obr. Żółtnica

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia nr. 6, położonego na gruntach działki 695/14 obr. Żółtnica

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 38, położonym na gruntach działki 83/17 obr. Jelenino

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/14 obr. Spore

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/15 obr. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 480/16 obr. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

31 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 154/2 obr. Kusowo

47 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

30 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dz. 762/2 i 762/4 obr. Parsęcko

46 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 266 obr. Wierzchowo

58 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego - garażu dz. 13/15 obr. Dalęcino

64 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. 44/2 obr.Kusowo

59 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargu

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

34 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

44 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

45 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

45 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

45 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

43 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

46 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargu

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargu

29 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej dz. 83/17 obr. Jelenino

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 19/41 i 19/42 obr. Dalęcino

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 w budynku Parsęcko 37, obr. Parsęcko

56 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej dz. 84/5 obr. Wilcze Laski

54 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

49 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

44 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

45 KBPobierzPodgląd pliku