Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dot. budżetu Gminy

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 1/2021 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2021 rok

73 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/417/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021-2030

70 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/427/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 rok

80 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 26/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Szczecinek na lata 2020-2021, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

83 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/428/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030

70 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 49/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

66 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Zarządzenia

115 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 50/2021 w sprawie planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gminy Szczecinek na lata 2020-2021, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

84 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/433/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 rok

80 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/434/2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030

70 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 63/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 64/2021 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok

81 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2020 rok

13.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 65/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 75/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

71 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Zarządzenia

116 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek Nr 80/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

74 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do w/w Zarządzenia

103 KBPobierzPodgląd pliku