Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 419

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 420

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

90 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 421

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 422

zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 423

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek dla części obrębu Gwda Mała

102 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 1 do w/w Uchwały

724 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 2 do w/w Uchwały

283 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 3 do w/w Uchwały

211 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 4 do w/w Uchwały

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 5 do w/w Uchwały

33 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 6 do w/w Uchwały

34 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik nr 7 do w/w Uchwały(XML)

11.8 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 424

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

88 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 425

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Turowie

77 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Turowie

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 426

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Szczecinek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 427

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 rok

80 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w Uchwały

174 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 428

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021-2030

70 KBPobierzPodgląd pliku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

53 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

53 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021-2030

43 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki Głosowań

Wyniki głosowań Radnych na XXX Sesji Rady Gminy

327 KBPobierzPodgląd pliku