Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 429

w sprawie zbycia nieruchomości

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 430

w sprawie zbycia nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 431

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki gruntu oznaczonej numerem 756/9 w części o pow. 0,5000 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka na okres 10 lat

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 432

w sprawie przyznania dotacji celowej spółce wodnej

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 433

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2021 rok

80 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do w/w Uchwały

65 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 434

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021-2030

70 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik do w/w Uchwały

59 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz przedsięwzięć

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 435

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Szczecinek pod firmą INVEST PARK Szczecinek

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 436

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości na czas oznaczony do 5 lat

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 437

w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Szczecinek na rok 2022

67 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki Głosowań

Wyniki głosowań Radnych na XXXI Sesji Rady Gminy

326 KBPobierzPodgląd pliku