Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 1

w sprawie powołania komisji przetargowej

294 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 3

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 4

w sprawie przyznawania środków finansowych z budżetu Gminy Szczecinek na finansowanie zadań realizowanych na wniosek i przez mieszkańców Gminy Szczecinek tzw. "Aktywny mieszkaniec"

616 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5

w sprawie ustalenia ceny

101 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6

w sprawie ustalenia ceny

102 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7

w sprawie ustalenia ceny

104 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8

w sprawie ustalenia ceny

103 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9

w sprawie ustalenia ceny

102 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10

w sprawie ustalenia ceny

103 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11

Zmieniające zarządzenie na 2/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie aktywizacji społecznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12

Zmieniające zarządzenie nr 3/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

74 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2022 r.

3.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 14

w sprawie ogłoszenia w BIP informacji z zakresu dotacji dla szkół podstawowych w Gminie Szczecinek

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022 r.

191 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych [...]

343 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 [...]

161 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18

w sprawie powołania komisji przetargowej

74 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku [...]

156 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20

w sprawie ustalenia ceny

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21

w sprawie ustalenia ceny

102 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22

w sprawie powołania komisji konkursowej oraz wyłonienia przewodniczącego komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [...]

125 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23

w sprawie powołania komisji konkursowej oraz wyłonienia przewodniczącego komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [...]

121 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022 r.

175 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Dostawa sprzętu Komputerowego [...]

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27

w sprawie powołania komisji przetargowej

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28

w sprawie powołania komisji przetargowej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29

w sprawie powołania komisji przetargowej

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022 r.

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31

w sprawie: zasad udostępnienia do celów amatorskiego połowu ryb jeziora Wierzchowo i Wierzchowo (Kacko) w Gminie Szczecinek

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 32

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33

w sprawie powołania komisji przetargowej

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34

w sprawie powołania zespołu zarządzania kryzysowego w Gminie Szczecinek

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35

w sprawie gotowości do podjęcia pracy w sytuacjach kryzysowych przez pracowników Urzędu Gminy

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku

555 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Turowo

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38

w sprawie powołania komisji przetargowej

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022 r.

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40

w sprawie powołania komisji przetargowej

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41

w sprawie powołania komisji przetargowej

86 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42

w sprawie powołania komisji przetargowej

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Polityki bezpieczeństwa oraz powołania inspektora danych osobowych w Urzędzie Gminy Szczecinek

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Turowo"

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46

w sprawie zmiany treści Zarządzenia Nr 39/2022 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 2 marca 2022 r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022 r.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 47

w sprawie ustalenia ceny

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022 r.

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50

w sprawie ustalenia ceny

104 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51

w sprawie ustalenia ceny

104 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52

w sprawie ustalenia ceny

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:"Rozbudowę infrastruktury na terenie Gminy [...]

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54

w sprawie powołania komisji przetargowej

81 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55

w sprawie powołania komisji przetargowej

251 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56

w sprawie okresowego powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku

384 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku

383 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58

w sprawie planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

598 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Szczecinek

189 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60

w sprawie planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy [...]

587 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Rozrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

364 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki od 1 do 18 do w/w Zarządzenia

852 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022 r.

784 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku

127 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64

w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Szczecinek

168 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Kompleksowa modernizacja drogi w Gminie Szczecinek"

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Szczecinek

420 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Szczecinek

420 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68

w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji z zakresu dotacji dla szkół podstawowych w Gminie Szczecinek

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69

w sprawie planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy [...]

408 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70

w sprawie amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wierzchowo i Wierzchowo (Kracko) w Gminie Szczecinek

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę priorytetowych odcinków dróg Gminy Szczecinek"

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72

w sprawie planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

779 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Szczecinek ustalonego Zarządzeniem Wójta Gminy Szczecinek nr 6/21 z dnia 12 stycznia 2021 r.

69 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74

w sprawie planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

337 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 76

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022 r.

846 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę sieci wodno - kanalizacyjnej w obrębie ewidencyjnym Parsęcko”

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79

w sprawie składu osobowego Zespołu ds monitoringu realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szczecinek na lata 2018_2027"

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80

w sprawie powołania komisji przetargowej

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 81

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 83

w sprawie powołania komisji przetargowej

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 84

w sprawie planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

832 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022r

271 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 86

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Szczecinek w 2022r.

246 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87

w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki

809 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88

w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. realizacji projektu: "Gmina Szczecinek wspiera seniorów"

335 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89

w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie "Gmina Szczecinek wspiera seniorów"

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 90

w sprawie ustalenia ceny

90 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 91

w sprawie ustalenia ceny

94 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92

w sprawie ustalenia ceny

99 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93

w sprawie ustalenia ceny

99 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94

w sprawie ustalenia ceny

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95

w sprawie ustalenia ceny

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96

w sprawie ustalenia ceny

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 97

w sprawie ustalenia ceny

94 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 98

w sprawie ustalenia ceny

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 99

w sprawie ustalenia ceny

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 100

w sprawie ustalenia ceny

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 101

w sprawie ustalenia ceny

93 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 102

w sprawie ustalenia ceny

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 103

w sprawie ustalenia ceny

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 104

w sprawie ustalenia ceny

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 105

w sprawie ustalenia ceny

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 106

w sprawie ustalenia ceny

90 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 107

w sprawie ustalenia ceny

115 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 108

w sprawie ustalenia ceny

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 109

w sprawie ustalenia ceny

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 110

w sprawie ustalenia ceny

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 111

w sprawie ustalenia ceny

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 112

w sprawie ustalenia ceny

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 113

w sprawie ustalenia ceny

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 114

w sprawie ustalenia ceny

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 115

w sprawie planu finansowego dla rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 116

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2022r.

814 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 117

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Szczecinek w 2022r.

383 KBPobierzPodgląd pliku