Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przetargi 2022:

Informacja o wyniku przetargu

30 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 480/15 w m. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż działek 386/19, 386/20, 386/21 i 386/22 w obr. Stare Wierzchowo

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonym na sprzedaż działek 386/23, 386/24 i 386/25 w obr. Stare Wierzchowo

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 439 w obr. Turowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 447 w obr. Turowo

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 449 w obr. Turowo

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 266 w obr. Wierzchowo

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 37/3 w obr. Gałowo

46 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 2/28 w obr. Grąbczyn

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 4 na dz. 158/20 wraz z pomieszczeniem gospodarczym nr 5 na dz. 158/21 w m. Trzcinno, obr. Gałowo

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 43 w obr. Wierzchowo

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 860/4 i 161/3 w obr. Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

44 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 305/1 i 305/2 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 w obr. Parsęcko

46 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 305/4, 305/5 i 305/6 każda z udziałem do 1/6 w dz. 305/7 w obr. Parsęcko

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 765/1, 765/2, 765/3, 765/4 i 765/5 w obr. Parsęcko

48 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż budynku po byłej szkole w Wilczych Laskach

28 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 58/25 w obr. Stare Wierzchowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 77, 78 w obr. Marcelin

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 47/4 w obr. Żółtnica

48 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargu

38 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargu

40 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek 386/23, 386/24, 238/25 położonych w obr. Stare Wierzchowo

42 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży lokalu nr 4 w m. Trzcinno 5 na dz. 158/20 wraz z pom. gospodarczym nr 5 na dz. 158/21 w obr. Galowo oraz sprzedaż działki 43 w obr Wierzchowo i sprzedaż działek 860/4 wraz z 161/3 w obr. Gwda Wielka

34 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego - działka 151/7 obr Spore

35 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 452, 443, 442, 441 obr. Turowo

43 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek: 305/1 i 305/2 każda z udz. do 1/6 w działce 305/7 położonych w obr. Parsęcko

31 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek: 305/4, 305/5 i 305/6 każda z udz. do 1/6 w działce 305/7 położonych w obr. Parsęcko

34 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek: 765/1, 765/2, 765/3, 765/4 i 765/5, położonych w obr. Parsęcko

35 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów dotyczących sprzedaży działek: 58/25 obr. Stare Wierzchowo, 77,78 obr. Marcelin, 47/4 obr. Żółtnica.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 85/22 wraz z udziałem do 1/10 części w dz. 85/26 w obr. Marcelin

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 65/3 w obr. Wilcze Laski

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 615/3 w obr.Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 87/1 w obr. Jelenino

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 2/28 w obr. Grąbczyn

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 860/4 i 161/3 w obr. Gwda Wielka

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej 266 w obr. Wierzchowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 37/3 w obr. Gałowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 11/11 w obr. Dalęcino

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 459/24 w obr. Parsęcko

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 47/4 w obr. Żółtnica

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 77 i 87 w obr. Marcelin

49 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów z dnia 1.07.2022r.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów z dnia 4.07.2022r.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów z dnia 5.07.2022r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów z dnia 6.07.2022r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów z dnia 7.07.2022r.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek: 765/1, 765/3, 765/4 i 765/5 w obr. Parsęcko.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 386/27, 386/28 i 386/29 w obr. Stare Wierzchowo

57 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 386/30, 386/31, 386/32 i 386/33 w obr. Stare Wierzchowo

57 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 29.07.2022 r.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 02.08.2022 r.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

47 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości lokalowej - lokal nr 1 Wierzchowo 91 przeznaczonej na sprzedaż

37 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego działka 106 obr Spore

36 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego działka 412/5 obr Parsęcko

34 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 87/1 w obr. Jelenino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 615/3 w obr. Gwda Wielka

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 65/3 w obr. Wilcze Laski

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 50/5 w obr. Turowo

54 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 2/156, 2/157, 2/158 każda z udziałem do 1/15 części w działce 2/155 w obr. Grąbczyn

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 2/159, 2/160, 2/161, 2/162 każda z udziałem do 1/15 części w działce 2/155 w obr. Grąbczyn

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 2/163 z udziałem do 1/15 części w działce 2/155 oraz 2/172, 2/173 w obr. Grąbczyn

49 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 138/5, 138/6, 138/7 każda z udziałem do 1/6 w dz. 138/11 obr. Spore

43 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 138/8, 138/9, 138/10 każda z udziałem do 1/6 w dz. 138/11 obr. Spore i dz. 101/1 obr. Mosina

45 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 765/22, 765/23, 765/24, 765/25, 765/26, 765/28, 765/29 obr. Gwda Wielka.

44 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 765/30, 765/31, 765/32, 765/33, 765/34, 765/35, 765/36 obr. Gwda Wielka.

44 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż dz. 765/37, 765/39, 765/40, 765/41, 765/42 obr. Gwda Wielka.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów

36 KBPobierzPodgląd pliku

Unieważnienie przetargu

57 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 13.10.2022 r.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 14.10.2022 r.http://bip.gminaszczecinek.pl/typo3/sysext/t3skin/icons/gfx/content_client.gif

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 17.10.2022 r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 480/6, 480/7, 480/12, 480/13 każda z udziałem do 1/4 części w działce 480/11 w obr. Spore

62 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 39/4 i 39/5 każda z udziałem do 1/2 części w działce 39/6 w obr. Grąbczyn

55 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/1, 765/3, 765/4 w obr. Parsęcko.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej - lokal nr 1 Wierzchowo 91

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 440, 441, 442 w obr. Turowo.

47 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 37/3 w obr. Gałowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 525/4 wraz z udziałem do 1/5 części w działce 525/1 w obr. Spore

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 459/24 w obr. Parsęcko

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki 47/4 w obr. Żółtnica

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/22, 765/23, 765/24 każda z udziałem do 1/10 części w dz. 765/27 w obr. Gwda Wielka

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/25, 765/26, 765/28 każda z udziałem do 1/10 części w dz. 765/27 w obr. Gwda Wielka

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/29, 765/30, 765/31, 765/32 każda z udziałem do 1/10 części w dz. 765/27 w obr. Gwda Wielka

50 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz nieruchomości: lokalowej - lokal nr 1 Parsęcko 37, budynku Turowo 35A, dz. 77 i 87 obr. Marcelin, dz. 346/1 i 346/4 obr. Dziki i dz. 696/8 obr. Parsęko przeznaczonych na sprzedaż

48 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 16.12.2022 r.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/33, 765/34, 765/35 każda z udziałem do 1/9 części w dz. 765/38 w obr. Gwda Wielka

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/36, 765/37, 765/39 każda z udziałem do 1/9 części w dz. 765/38 w obr. Gwda Wielka

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek: 765/40, 765/41, 765/42 każda z udziałem do 1/9 części w dz. 765/38 w obr. Gwda Wielka

51 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wyniku przetargów z dnia 21.12.2022r.

33 KBPobierzPodgląd pliku