Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarządzenie Wójta

412 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o konkursie - załącznik

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

52 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o naborze do komisji

569 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłaszania do komisji

12.0 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z realizacji

37 KBPobierzPodgląd pliku

Powołanie komisji

497 KBPobierzPodgląd pliku

Lista rankingowa

246 KBPobierzPodgląd pliku

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 14.01.2022 r.

249 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta z dnia 10.01.2022r.

419 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia

267 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

52 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z wykonania zadania

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta o powołaniu komisji konkursowej [...]

540 KBPobierzPodgląd pliku

Lista rankingowa- sport

391 KBPobierzPodgląd pliku

Aktywizacja społeczna wśród mieszkańców

Zarządzenie nr 11/2022 z 14.01.2022

247 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta z dnia 10.01.2022r.

471 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do w/w Zarządzenia

268 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

52 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie z wykonania zadania

37 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej [...]

531 KBPobierzPodgląd pliku

Lista rankingowa- aktywizacja

280 KBPobierzPodgląd pliku