Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Aktywizacja społeczna wśród mieszkańców

Zarządzenie Nr 3/2023

401 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w przedmiocie sprostowania w/w zarządzenia

204 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie do w/w Zarządzenia

86 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o naborze do komisji konkursowej

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

242 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

176 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłaszania

12.0 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

504 KBPobierzPodgląd pliku

Lista rankingowa otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Szczecinek

300 KBPobierzPodgląd pliku

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu

347 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie do w/w Zarządzenia

780 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o naborze na członków komisji

552 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oferty

242 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór sprawozdania

176 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz zgłaszania

12.0 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej

493 KBPobierzPodgląd pliku

Lista rankingowa otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek

367 KBPobierzPodgląd pliku