Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przetargi 2023:

Informacja o wynikach przetargów z dnia 28.12.2022r.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/6 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/7 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/8 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/9 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 138/10 wraz z udz. do 1/6 w działce 138/11 obr. Spore

49 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 03.01.2023r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 04.01.2023r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o drugim przetargu - działka nr 101/1, obr. Mosina

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o pierwszym przetargu - działka nr 350, obr. Wilcze Laski

47 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 05.01.2023r.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 595/1 obr. Gwda Wielka

53 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu nr 1, położonego w budynku 91 działka nr 22/4 obr. Wierzchowo

50 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o III przetargu - działka nr 459/24 obr. Parsęcko

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o IV przetargu - działka nr 37/3 obr. Gałowo

48 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o III przetargu - działka nr 87/1 obr. Jelenino

48 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 25.01.2023 r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 26.01.2023 r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 27.01.2023 r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargach - działka nr 480/12 i 480/13 każda wraz z udz. do 1/4 w działce 480/11 obr. Spore

55 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - działki nr 77 i 87 obr. Marcelin

49 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - działki nr 346/1 i 346/6 obr. Dziki

55 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o I przetargu - działka nr 696/8 obr. Parsęcko

47 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 16.02.2023 r.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 17.02.2023 r.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/23, 765/24, 765/25 wraz z udz. do 1/10 w działce 765/27 obr. Gwda Wielka

51 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/26, 765/28, 765/29 wraz z udz. do 1/10 w działce 765/27 obr. Gwda Wielka

51 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/30, 765/31, 765/32 wraz z udz. do 1/10 w działce 765/27 obr. Gwda Wielka

51 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/34, 765/35, 765/36 wraz z udz. do 1/9 w działce 765/38 obr. Gwda Wielka

51 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o II przetargu - działka nr 765/37, 765/39, 765/40, 765/41 wraz z udz. do 1/9 w działce 765/38 obr. Gwda Wielka

51 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 21.02.2023 r.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 28.02.2023 r.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wynikach przetargów z dnia 02.03.2023 r.

29 KBPobierzPodgląd pliku