Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nazwa

Gmina Szczecinek

Powiat

szczecinecki

Województwo

zachodniopomorskie

Kod pocztowy

78-400

Miejscowość i adres

Szczecinek, ul. Pilska 3

Kontakt

  94 37432-48, -73, -85, -94 (centrala)

  94 37420-08

 sekretariat(at)gminaszczecinek.pl

 

http://gminaszczecinek.pl

NIP

673-177-25-36

REGON

330920908

Budżet Gminy Szczecinek na 2017 r.

- dochody:

- wydatki:

 

38 949 132,50 zł

43 145 486,12 zł

Obsługa bankowa

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

Obszar Gminy Szczecinek

49 tys. ha

Liczba ludności (stan na koniec 2017 roku)

9 309 mieszkańców

Wójt

Ryszard Jasionas

Skarbnik 

Mirosława Perska

Sekretarz

Adam Gonczarów