Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacje bieżące

Informacja o przyznaniu dotacji na zabytki

1.2 MBPobierz

Zarządzenie Wójta nr 118/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

57 KBPobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac zabezpieczających przy zabytkach (załącznik do Zarządzenia Wójta Nr 134/2018)

38 KBPobierz

Informacja o zgromadzeniu publicznym na drodze powiatowej w Parsęcku w dniu 26.10.2018r.

61 KBPobierz

Informacja z dnia 05 listopada 2018r. o przyznaniu dotacji

307 KBPobierz

Uwaga: Konkurs ruszył

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2015r.

647 KBPobierz

Otwarty konkurs ofert w zakresie aktywizacji społecznej osób starszych - mieszkańców Gminy Szczecinek.

603 KBPobierz

Wzór - formularz oferty

1.4 MBPobierz

Ogłoszenie wyników w Otwartym Konkursie Ofert z dnia 18 marca na aktywizację społeczną osób starszych

389 KBPobierz

Ogłoszenie wyników w Otwartym Konkursie Ofert z dnia 18 marca w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

451 KBPobierz

Do góry

Informacja dla osób głuchoniemych

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

167 KBPobierz

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z tłumacza

Druk zgłoszenia

23 KBPobierz