Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2016 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Obwieszczecnia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

o sporządzeniu projektów: Zarządzeń [...] zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów działań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektów

230 KBPobierz

dotyczące budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi krajowej S-11:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej [...]

351 KBPobierz

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy [...]

1.2 MBPobierz

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew z działki 19/38- Dalęcino- zostało zakończone

311 KBPobierz

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta z dnia 24.11.2016r.

31 KBPobierz

Projekt Programu Ochrony Środowiska

5.0 MBPobierz

Ogłoszenie Wójta o konsultacjach społecznch projektu Programu Ochrony Środowiska

36 KBPobierz

dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczecinek na lata 2017-2023"

452 KBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadomienie, że w dniu 25 października 2016 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

222 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak RK.6220.12.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015 r.

564 KBPobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szczecinek....

646 KBPobierz

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego

Skan dokumentu (4 strony)

1.2 MBPobierz

Urządzanie lasu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2025 r. dotyczącego działki nr 97/27 m. Nowe Gonne położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Gonne gm. Szczecinek

180 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18 lipca 2017r. o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu w obrębie Nowe Gonne

181 KBPobierz

Informacje dotyczące uciążliwości

informacja nt. zgłoszeń dotyczących uciążliwości związanych z działalnością firmy Kronospan w Szczecinku

18.8 KBPobierz

Publiczny transport zbiorowy

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.04.2017r.

424 KBPobierz

ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego przedmiotem bedzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - termin do 28.10.2016r.

428 KBPobierz

Opinie dotyczące projektu strategii rozwoju gminy Szczecinek na lata 2015-2025

Obwieszczenie

299 KBPobierz

Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

95 KBPobierz

Opinia RDOŚ

3.6 MBPobierz

Zarządzenie w sprawie sprzedaży środków trwałych

Zarządzenie 23/2016 w sprawie sprzedaży: a) samochód specjalny pożarniczy FS LUBLIN, b) samochód ciężarowy do 3,5 t. Renault, model pojazdu Trafic 1,9 dCi, c) koparko-spycharka, marka BELARUS

54 KBPobierz

Opinie dotyczące projektu założeń zapotrzebowania na ciepło, [...]

Opinia RDOŚ z dnia 10.12.2015r.

265 KBPobierz

Opinia Sanepid-u z dnia 29.12.2015r.

136 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 13.01.2016r. - projekt założeń do planu [...]

301 KBPobierz

Plan założeń z dnia 12.01.2016r.

232 KBPobierz

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło [...]

2.9 MBPobierz

Opinie dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.12.2015r.

709 KBPobierz

Opinia wojewódzkiego Sanepid-u z dnia 11.12.2015r.

112 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 13.01.2016r. - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

452 KBPobierz

dotyczące budowy ośrodka radiolokacyjnego MSSR Skotniki:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

396 KBPobierz

Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

503 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 1/2016

371 KBPobierz

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

527 KBPobierz

dotyczące uwarunkowań środowiskowych:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2016r. o sporządzeniu projektów [...] Natura 2000: Jezioro Wielki Bytyń, Dolna Odra, Ostoja Drawska oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ...

509 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2016r. - RK.6220.4.7.2015.2016.MCH

3.4 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta w sprawie RK.6220.4.4.2016.MCH z dnia 04.05.2016r.

117 KBPobierz

RK.6220.24.6.2015.2016.MCH - postanowienie z dnia 25.04.2016r.

89 KBPobierz

RK.6220.20.10.2015.2016.MCH - postanowienie z dnia 21.04.2016r.

89 KBPobierz

RK.6220.4.1.2016.MCH - zawiadomienie z dnia 21.03.2016r.

48 KBPobierz

RK.6220.4.2.2016.MCH - zapytanie o wyrażenie opinii z dnia 22.03.2016r.

65 KBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.11.5.2015.MCH z dnia 30.11.2015r.

247 KBPobierz

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.11.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015r.

2.2 MBPobierz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.12.5.2015.MCH z dnia 30.11.2015r.

272 KBPobierz

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.12.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015r.

2.5 MBPobierz

ogłoszenie/obwieszczenie Wójta z dnia 07 grudnia 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [...]

326 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak sprawy RK.6220.11.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziki-Turowo, gm. Szczecinek"...

524 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak sprawy RK.6220.15.8.2015.2016.MCH z dnia 15.02.2016 r. w sprawie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno- Spore ob. Spore i Gałowo gmina Szczecinek"...

457 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak sprawy RK.6220.12.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski -Turowo, gm. Szczecinek"...

452 KBPobierz

Postanowienie orzekające sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sentencji decyzji Wójta Gminy Szczecinek znak sprawy RK.6220.12.4.2015.MCH z dnia 30.11.2015 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wilcze Laski- Turowo, gm. Szczecinek"...

528 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 29.07.2016r. o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.3.21.2011.2015.2016.MCH

283 KBPobierz

Postanowienie z dnia 29.07.2016r. o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RK.6220.3.20.2011.2015.2016.MCH - dot. budowy farmy el. wiatrowych

260 KBPobierz

Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny odzdiaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno-Spore ob. Spore i Gałowo gmina Szczecinek

2.0 MBPobierz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego, że 4.10.2016 r. wydane zostało postanowienie nr RK.6220.07.05.2016.MCH o stwierdzeniu braku potrzeby ....

286 KBPobierz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [...] "Budowie przesyłowej sieci wodociągowej w m. Trzcinno-Spore. dz. nr 347, ... "

569 KBPobierz

Obwieszczenie/Zawiadomienie z dnia 09.02.2017r. o wydaniu postanowienia o nie nakładaniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko ...

250 KBPobierz

Postanowienie z dnia 09.02.217r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ...

1.5 MBPobierz

Decyzja z dnia 01.03.2017r. w sprawie budowy przesyłowej sieci wodociągowej na trasie Trzcinno-Spore

2.7 MBPobierz

Obwieszczenie z dnia 01.03.2017r. w sprawie budowy przesyłowej sieci wodociągowej na trasie Trzcinno-Spore

250 KBPobierz

Wodno-kanalizacyjne:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z....

203 KBPobierz

Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinno- Spore ob. Spore i Gałowo gmina Szczecinek.

2.0 MBPobierz

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego, że 19.01.2016 r. wydane zostało postanowienie nr RK.6220.15.7.2015.2016.MCH o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla...

273 KBPobierz

Postanowienie z dnia 08.07.2016 dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki drukarskiej

230 KBPobierz

Postanowienie z dnia 08.07.2016 dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki drukarskiej

223 KBPobierz

Postanowienie z dnia 08.07.2016 dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki drukarskiej

224 KBPobierz

Protokół z konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi [...]"

1.7 MBPobierz

RK.6220.15.1.2015.MCH Zawiadomienie/Obwieszczenie o wyrażeniu opinii [...]

271 KBPobierz

RK.6220.15.2015.MCH Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego [...]

312 KBPobierz

dot. wyrażenia opinii w przedmiocie stwierdzenia czy istnieje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

275 KBPobierz

Zawiadomienie Wójta Gminy Szczecinek z 09 września 2015 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

247 KBPobierz

Raport o oddziaływaniu farmy elektrowni wiatrowych "Parsęcko" [...] na środowisko ...

7.2 MBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją

318 KBPobierz

Decyzja Nr 9/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

144 KBPobierz

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

200 KBPobierz

Obwieszczenie z dnia 20.03.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dot. m. Trzebiechowo

175 KBPobierz

Informacja o podjęciu przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego woj. wlkp.

477 KBPobierz

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

435 KBPobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000

604 KBPobierz

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z realizacją projektu ,, Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"

408 KBPobierz