Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wójt Gminy Szczecinek informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Protokół z konsultacji projektu "Programu współpracy na rok 2011 Gminy Szczecinek z organizacjamipozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

29 KBPobierz

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy na rok 2011 Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego".

32 KBPobierz

Załącznik Nr 1 - Program współpracy

75 KBPobierz

Załącznik Nr 2- Formularz konsultacji

25 KBPobierz