Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2010

 

Drugi otwarty konkurs dot. ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

38 KBPobierz

Otwarty konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.

38 KBPobierz

Wzór oferty do złożenia w ramach konkursu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2010r.

49 KBPobierz

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyboru podmiotów które uzyskały dotacje

57 KBPobierz

Zarządzenie Wójta nr 21 z dnia 29.04.2010 w sprawie wyboru podmiotów które uzyskały dotację na dofinansowanie

87 KBPobierz