Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Lista osób którym umorzono bądź odroczono podatek w roku 2008

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych z umorzonym/odroczonym podatkiem rolnym

39 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych z umorzonym/odroczonym podatkiem za czynsze mieszkalne i dzierżawy od gruntów

34 KBPobierz