Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wykaz osób, którym w 2006 roku umorzono zaległości podatkowe w podatku rolnym i podatku od nieruchomości


Wykaz osób, którym w 2006 roku odroczono bądź rozłożono na raty podatek lub zaległość podatkową w kwocie przewyższającej 500 zł. w podatku rolnym i podatku od nieruchomości:

 

 

 

1. Andrzejak Zygmunt

2. Jermak Grażyna

3. Kowalczyk Kazimierz

4. Surma Roman

5. Witkiewicz Piotr

6. Kadłób Józef

7. Zimorodzki Roman

8. Popiel Jolanta

9. Dolat Bogdan

10. Kolak Adam

 

 

 

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r. z późn. zm.).

 

            Sporządziła: Gajdzis Katarzyna

 

 

 

 

Wykaz osób, którym w 2006 roku umorzono zaległości podatkowe w kwocie przewyższającej 500 zł., dotyczy podatku rolnego i podatku od nieruchomości:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Kwota

Przyczyna odroczenia, rozłożenia na raty

1.

Borowiecka Monika

682,30 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.)

2.

Garczyński Piotr

504,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.)

3.

Grabowska Wiesława

786,00 zł. 

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) - susza

4.

Grabowski Henryk

1012,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) - susza

5.

Jarząb Leszek

843,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) - susza

6.

Kadłób Józef

2785,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) – susza

7.

Karaś Jan

800,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.)

8.

Karaś Stanisław

2000,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.)

9.

Kolak Adam

858,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) - susza

10.

Kolak Jan

1822,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) - susza

11.

Łosek Marian i Genowefa

582,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) – susza

12.

Ryczek Stanisław

529,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) – susza

13.

Surma Roman

2714,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.)- susza

14.

Zając Marian

597,40 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.)

15.

Zimorodzki Roman

5000,00 zł.

Przesłanki wynikające z art. 67 a § 1 pkt 1,2 Ordynacji podatkowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) – susza.

 

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z 2005r. z późn. zm.)

 

 

Sporządziła: Gajdzis Katarzyna