Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zaproszenia GOPS do składania ofert cenowych

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych: dekarz, elektyk, glazurnik, spawacz, itp.

103 KBPobierz

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych: bukieciarstwo, fakturowanie, kosmetyka, gotowanie, itp.

126 KBPobierz

Realizacja projektu systemowego przez GOPS Sz-nek -->

91 KBPobierz

Projekt systemowy: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie szczecineckim -->

90 KBPobierz

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B -->

96 KBPobierz