Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Projekt Leonardo da VinciPowiatowy Urząd Pracy w Szczecinku zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projekcie Leonardo da Vinci “Podróże kształcą – zagraniczne staże zawodowe dla mieszkańców powiatu szczecineckiego”. Projekt zakłada staż trwający 12 tygodni dla 60 osób bezrobotnych z powiatu szczecineckiego. Staż planowany jest w grupach obejmujących zawody hotelarskie, gastronomiczne oraz w zawodzie pedagoga (2 osoby). Instytucja przyjmująca uczestników to Fundacja Grone-Schule z Hamburga, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów Leonardo da Vinci. Projekt adresowany jest do ludzi młodych,
w wieku 18-30 lat (z wykształceniem zawodowym lub średnim). Broszurka w pliku pdf: część 1, część 2.

Warunki zakwalifikowania na staż:

- podstawowa znajomość języka niemieckiego,

- aktualnie brak stałego zatrudnienia,

- wiek minimum 18 lat,

-ukończona szkoła gastronomiczna, hotelarska lub kilkuletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe.

Program oferuje:

- szkolenie kulturowo - językowe i dodatkowe zajęcia teoretyczne na Rugii,

- 3 miesięczny staż w niemieckich zakładach pracy,

- opiekę pedagogiczną podczas trwania programu,

- bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, przejazd, ubezpieczenie w czasie trwania całego programu,

- kieszonkowe na dodatkowe “szaleństwa”,

- po odbyciu stażu wydanie dokumentu ”Europass Mobility” w dwu językach, który dokumentuje zdobyte kwalifikacje.

Deklarację uczestnika należy złożyć u doradcy zawodowego pok. NR 15, w pokojach
NR 3,4 oraz na wszystkich stanowiskach sali operacyjnej.

 

Dodatkowo program przewiduje możliwość podjęcia pracy po zakończeniu stażu.

Chętnych do wzięcia udziału serdecznie ZAPRASZAMY.

Autor dokumentu: Powiatowy Urząd Pracy