Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Dane adresowe urzędu

URZĄD GMINY SZCZECINEK
REGON: 000545490

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w placówce Banku Spółdzielczego znajdującej się w budynku urzędu lub placówce banku przy ulicy Boh. Warszawy 53 (bez prowizji) a także na konto

Urzędu Gminy Szczecinek

 

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

nr konta: 26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

 

78-400 Szczecinek

ul. Pilska 3

tel. (94) 37-432-48, -73, -85, -94

fax. (94) 37-420-08

e-mail: sekretariat@gminaszczecinek.pl

NIP: 673-11-54-382