Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Regulamin Organizacyjny Gminy

Zarządzenie Nr 174/2017 z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminy Szczecinek

84 KBPobierz

Zarządzenie Nr 144 z 2016r. zmieniające zarządzenie Wójta w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UG wraz ze schematem organizacyjnym

409 KBPobierz

Zarządzenie Nr 125 z 2016r. zmieniające zarządzenie Wójta w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UG

25 KBPobierz

Zarządzenie Nr 109 z 2016r. zmieniające zarządzenie Wójta w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UG

376 KBPobierz

Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 08.02.2016r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

697 KBPobierz

Regulamin Organizacyjny Gminy z dnia 9 stycznia 2015r.

 Treść regulaminu wraz z załącznikiem

193 KBPobierz

Schemat organizacyjny z w/w zarządzenia

46 KBPobierz