Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Dokumenty ZB GZWiK w Szczecinku

Statut Zakładu

38 KBPobierz

Wniosek o określenie warunków

17.4 KBPobierz

Taryfa cen ZB GZWiK na lata 2015-2016r.

53 KBPobierz

Zarządzenie Kierownika ZB GZWiK z dnia 02.07.2018r.

50 KBPobierz

Zestawienie cen usług świadczonych przez ZB GZWiK

143 KBPobierz

Klauzula informacyjna RODO

101 KBPobierz