Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Janusz Babiński - Wójt

janbab0005.JPG

59 KBPobierz

janbab0004.JPG

144 KBPobierz

janbab0003.JPG

142 KBPobierz

janbab0002.JPG

167 KBPobierz

janbab0001.JPG

145 KBPobierz

O działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych na dzień 30.12.2006,Wójt 5.JPG

109 KBPobierz

O działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych na dzień 30.12.2006,Wójt 4.JPG

194 KBPobierz

O działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych na dzień 30.12.2006,Wójt 3.JPG

202 KBPobierz

O działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych na dzień 30.12.2006,Wójt 2.JPG

237 KBPobierz

O działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych na dzień 30.12.2006,Wójt 1.JPG

219 KBPobierz

O działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych 2006, Wójt 2.JPG

127 KBPobierz

O działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych 2006, Wójt 1.JPG

102 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na początek kadencji 2006, Wójt 5.JPG

68 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na początek kadencji 2006, Wójt 4.JPG

143 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na początek kadencji 2006, Wójt 3.JPG

144 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na początek kadencji 2006, Wójt 2.JPG

171 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na początek kadencji 2006, Wójt 1.JPG

152 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na koniec kadencji 2006, Wójt 5.JPG

95 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na koniec kadencji 2006, Wójt 4.JPG

181 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na koniec kadencji 2006, Wójt 3.JPG

183 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na koniec kadencji 2006, Wójt 2.JPG

191 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu na koniec kadencji 2006, Wójt 1.JPG

196 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu za rok 2005, Wójt 5.JPG

119 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu za rok 2005, Wójt 4.JPG

209 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu za rok 2005, Wójt 3.JPG

222 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu za rok 2005, Wójt 2.JPG

245 KBPobierz

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu za rok 2005, Wójt 1.JPG

224 KBPobierz

o działalności gospodarczej i umowach cywilno-prawnych 1.JPG

238 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 20.04.2009r.

1.7 MBPobierz

Za rok 2009:

548 KBPobierz

Przed upływem kadencji 2006 - 2010

3.2 MBPobierz

W terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

2.0 MBPobierz

Za rok 2010:

3.3 MBPobierz

Za rok 2011

789 KBPobierz

Za rok 2012

0.9 MBPobierz

Za rok 2013

220 KBPobierz

Przed upływem kadencji 2010-2014

867 KBPobierz

Na koniec kadencji 2010-2014 z dnia 15.12.2014r.

0.9 MBPobierz

Korekta z końca kadencji 2010-2014 z dnia 15.02.2015r.

0.9 MBPobierz