Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2016 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Tadeusz Kamiński

 

Za rok 2010

1.6 MBPobierz

W terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

0.9 MBPobierz

Za rok 2011

1.6 MBPobierz

Za rok 2012

1.6 MBPobierz

Za rok 2013

875 KBPobierz

Przed upływem kadencji 2010-2014

560 KBPobierz