Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Marcin Mincewicz

 

Za rok 2010

867 KBPobierz

W terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

876 KBPobierz

Za rok 2011

0.9 MBPobierz

Za rok 2012

115 KBPobierz

Korekta oświadczenia za rok 2012

1.6 MBPobierz

Za rok 2013

1.6 MBPobierz

Przed upływem kadencji 2010-2014

559 KBPobierz