Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Daniel DacioOświadczenie z dnia 28.04.2008r, str. 3 i 4

212 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 28.04.2008r, str. 1 i 2

234 KBPobierz

Informacja

251 KBPobierz

Oświadczenie

185 KBPobierz

Informacja

154 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 07.12.2006r, str. 3 i 4

231 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 07.12.2006r, str. 1 i 2

239 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 12.04.2007r, str. 3 i 4

208 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 12.04.2007r, str. 1 i 2

215 KBPobierz

strona 1 i 2

263 KBPobierz

strona 3 i 4

251 KBPobierz

Za rok 2009:

185 KBPobierz

Przed upływem kadencji 2006 - 2010

797 KBPobierz