Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zbigniew DymińskiOświadczenie z dnia 22.04.2008r, str. 3 i 4

225 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 29.04.2008r, str. 1 i 2

245 KBPobierz

Informacja

137 KBPobierz

Oświadczenie

177 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 29.11.2006r, str. 3 i 4

238 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 29.11.2006r, str. 1 i 2

271 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 16.04.2007r, str. 3 i 4

215 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 16.04.2007r, str. 1 i 2

238 KBPobierz

strona 1 i 2

273 KBPobierz

strona 3 i 4

265 KBPobierz