Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Danuta KowalskaOświadczenie z dnia 28.04.2008r, str. 3 i 4 - korekta z dnia 14.05.2008r.

224 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 28.04.2008r, str. 3 i 4

223 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 28.04.2008r, str. 1 i 2

243 KBPobierz

Informacja

129 KBPobierz

Oświadczenie

175 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 11.12.2006r, str. 3 i 4

256 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 28.04.2008r, str. 1 i 2

292 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 27.04.2007r, str. 3 i 4

221 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 27.04.2007r, str. 1 i 2

240 KBPobierz

strona 1 i 2

324 KBPobierz

strona 3 i 4

287 KBPobierz

Za rok 2009:

300 KBPobierz

Przed upływem kadencji 2006 - 2010

1.0 MBPobierz