Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Krzysztof KucharskiOświadczenie z dnia 25.04.2008r, str. 3 i 4

229 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 25.04.2008r, str. 1 i 2

237 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 25.08.2006r, str. 3 i 4

280 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 25.08.2006r, str. 1 i 2

279 KBPobierz

Informacja

128 KBPobierz

Oświadczenie

167 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 08.12.2006r, str. 3 i 4

248 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 08.12.2006r, str. 1 i 2

260 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 26.04.2007r, str. 3 i 4

211 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 26.04.2007r, str. 1 i 2

229 KBPobierz

strona 1 i 2

299 KBPobierz

strona 3 i 4

287 KBPobierz

Za rok 2009:

310 KBPobierz

Przed upływem kadencji 2006 - 2010

1.5 MBPobierz