Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Jan TarasewiczOświadczenie z dnia 29.04.2008r, str. 3 i 4

207 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 29.04.2008r, str. 1 i 2

225 KBPobierz

Oświadczenie

158 KBPobierz

Informacja

125 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 07.12.2006r, str. 3 i 4

222 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 07.12.2006r, str. 1 i 2

248 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 26.04.2007r, str. 3 i 4

202 KBPobierz

Oświadczenie z dnia 26.04.2007r, str. 1 i 2

224 KBPobierz

strona 1 i 2

283 KBPobierz

strona 3 i 4

257 KBPobierz

Za rok 2009:

215 KBPobierz

Przed upływem kadencji 2006 - 2010

851 KBPobierz