Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.

3. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.

Opłaty:
Uchwała Nr XX/120/2004
 

Opłatę wnosi się w kasie banku w UG lub bezpośrednio na konto:

Bank Spółdzielczy w Jastrowiu O/w Szczecinku,

Nr Konta: 26 8935 0009 1344 9079 2000 0010

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy Szczecinek

Termin załatwienia sprawy :

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy :

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Szczecinek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :

Referat Inwestycyjny

inspektor Artur Paszkiel

pok. Nr. 13

tel. (94) 37 264 44

Podstawa prawna :
- uchwała Rady Gminy Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2004 roku nr XX/120/2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego,

Autor dokumentu: Artur Paszkiel

 

Uchwała.JPG

229 KBPobierzPodgląd pliku