Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców


Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców


Wymagane dokumenty :
Wniosek Druk do pobrania

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe
oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Z chwilą otrzymania wniosku, przygotowuje się dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku mieszkalnego tj. podejmuję się uchwałę Rady Gminy zezwalającą na sprzedaz nieruchomości lokalowej, zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy , przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosku o nabycie lokau lub budynku do sprzedaży pod względem prawnym wynosi około 4 miesięcy. Informuje się wnioskodawcę, ze wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży.

Jednostka odpowiedzialna :
Katarzyna Sochacka
podinspektor
pok. Nr 5
tel. (94) 37 432 94 w.42

Dodatkowe informacje :
1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcy.
2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w Uchwale Nr IX/66/2003 Rady Gminy Szczecinek z 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek.
3. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową z zastosowaniem bomifikaty zgodnie z § 1 oraz ratalną  zgodnie z § 2 w/w uchwały.

Podstawa prawna :
Art.34 ust.1 pkt 3 , art.37 ust.2 pkt1 i art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn.zm.).
Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych wchodzących w skład nieruchomości dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 z późn.zm.)

Autor dokumentu: Katarzyna Sochacka

 Wniosek.rtf

4.6 KBPobierz