Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przyznanie mieszkania komunalnego


Przyznanie mieszkania komunalnego

Wymagane dokumenty :

Podanie o przydział mieszkania komunalnego składane do Wójta Gminy Szczecinek.

Opłaty :

Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy Szczecinek

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Do 30 dni. Podanie rozpatruje Wójt Gminy Szczecinek. Umowy z lokatorami zawiera Wójt Gminy Szczecinek (umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej)

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz.733).

2. Uchwała Nr LI/524/2018 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecinek.

Autor dokumentu: Monika Zdunek

 

Wieloletni program gospodarowania zasobem gminy.doc

188 KBPobierz

Uchwała LI/524/2018 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym

0.9 MBPobierz

Wniosek o przyznanie mieszkania

600 KBPobierz

Oświadczenie o dochodzie

76 KBPobierz

Zaświadczenie o dochodzie

95 KBPobierz

Regulamin

120 KBPobierz