Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2016 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przyznanie mieszkania komunalnego


Przyznanie mieszkania komunalnego


Wymagane dokumenty :
Podanie o przydział mieszkania komunalnego składane do Wójta Gminy Szczecinek.

Opłaty :
Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy Szczecinek

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Do 30 dni. Podanie rozpatruje Wójt Gminy Szczecinek. Umowy z lokatorami zawiera Wójt Gminy Szczecinek (umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej)

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz.733).
2. Uchwała Nr XI/78/2007 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 września 2007r.  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szczecinek w latach 2008-2013.
3. Uchwała Nr XI/77/2008 Rady Gminy Szczecinek z dnia 27 września 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecinek.

Autor dokumentu: Monika Święs


 Wieloletni program gospodarowania zasobem gminy.doc

188 KBPobierz