Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Przyznanie mieszkania komunalnego


Przyznanie mieszkania komunalnego

Wymagane dokumenty :

Wnioski składa się w okresie od 1.10. do 30.11 każdego roku.

Wykaz osób zakwalifikowanych sporządza się do 15 lutego roku następnego, ewentualne termin ten może zostać wydłużony do 15 marca.

Podstawa prawna ustawa o ochronie praw lokatorów …(Dz. U. z 2020 poz. 611 z późn. zm.)

Opłaty :

Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy Szczecinek

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Do 30 dni. Podanie rozpatruje Wójt Gminy Szczecinek. Umowy z lokatorami zawiera Wójt Gminy Szczecinek (umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej)

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz.733).

2. Uchwała Nr XIX/308/2020 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecinek.

Autor dokumentu: Monika Zdunek

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

346 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIX/308/2020 - opublikowana w Dzienniku Urzędowym

88 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przyznanie mieszkania

71 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja o wysokości dochodów

48 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o stanie majątkowym

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zaświadczenie o wysokości dochodów

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zaświadczenie o wysokości dochodów (pomoc społeczna)

45 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

34 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin

39 KBPobierzPodgląd pliku