Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Rok 2020:

Uchwała Nr XIV/221/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

76 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/222/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

86 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/223/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

89 KBPobierz

Rok 2019:

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

122 KBPobierz

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

138 KBPobierz

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

175 KBPobierz

Rok 2018:

Podatek rolny na 2018 rok -> Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

79 KBPobierz

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

90 KBPobierz

Aktualny Formularz na 2019 rok -> Uchwała nr 523 określająca wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

81 KBPobierz

załącznik nr 1 do Uchwały nr 523

74 KBPobierz

załącznik nr 2 do Uchwały nr 523

77 KBPobierz

załącznik nr 3 do Uchwały nr 523

77 KBPobierz

załącznik nr 4 do Uchwały nr 523

74 KBPobierz

załącznik nr 5 do Uchwały nr 523

66 KBPobierz

załącznik nr 6 do Uchwały nr 523

66 KBPobierz

Rok 2017:

Podatek rolny na 2017 rok -> Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

76 KBPobierz

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

82 KBPobierz

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

226 KBPobierz

Rok 2016:

Podatek rolny na 2016 rok -> Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

92 KBPobierz

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

100 KBPobierz

Uchwała w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2016 rok

686 KBPobierz

Deklaracja na podatek od nieruchmości na 2016 rok

78 KBPobierz

Wersja edytowalna w/w deklaracji

124 KBPobierz

Deklaracja na podatek rolny na 2016 rok

75 KBPobierz

Wersja edytowalna w/w deklaracji

138 KBPobierz

Deklaracja na podatek leśny na 2016 rok

66 KBPobierz

Wersja edytowalna w/w deklaracji

80 KBPobierz

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

99 KBPobierz

Uchwała w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2016 rok.

93 KBPobierz

Podatek rolny na 2015 rok -> Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

74 KBPobierz

Podatek od środków transportowych na 2014 r.

108 KBPobierz

Podatek rolny na 2014 r.

32 KBPobierz

Podatek od nieruchomości na 2014 r.

65 KBPobierz

Podatek rolny na 2013 r.

123 KBPobierz