Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XLIV sesji Rady Gminy - 04 listopada 2010 r.

 

Nr XLIV/362/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr XLIV/361/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2010 roku.

581 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XLIV/360/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szczecinek

822 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XLIV/359/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

286 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XLIV/358/2010 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

619 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

163 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

119 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 deklaracja na podatek od nieruchomości

211 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 deklaracja na podatek od nieruchomości

138 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 informacja w sprawie podatku rolnego

158 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 informacja w sprawie podatku rolnego

157 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 4 deklaracja na podatek rolny

173 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 4 deklaracja na podatek rolny

187 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 5 informacja w sprawie podatku leśnego

125 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 5 informacja w sprawie podatku leśnego

95 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 6 deklaracja na podatek leśny

158 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 6 deklaracja na podatek leśny

90 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XLIV/357/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

384 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XLIV/356/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

520 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XLIV/355/2010 w sprawie zbycia nieruchomości

533 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XLIV/354/2010 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bugno 2 na lata 2011-2013"

1.2 MBPobierzPodgląd pliku