Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o wypis i wyrys - druk do pobrania poniżej

2. Mapa ewidencyjna

Opłaty :

Opłata skarbowa:

1) od wypisu: - do 5 stron - 30 zł,  powyżej 5 stron - 50 zł,

2) od wyrysu: - za każdą pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4: 20 zł, nie więcej niż 200 zł,

3) za zaświadczenie - 17 zł (za każdą wyszczególnioną działkę we wniosku),

4) od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika - 17 zł.

5) Opłatę za wypis/wyrys należy uiścić na konto bankowe:

91 8935 0009 9980 3004 0000 0000
Bank Spółdzielczy w Jastrowiu

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy Szczecinek

Termin i sposób załatwienia sprawy :

- Wypisy i wyrysy do 30 dni,

- Zaświadczenia do 7 dni,

Jednostka odpowiedzialna :

Podinspektor

Maria Szulecka, pok. nr. 29

tel. (94) 37 264 21 

Wnioski można przesyłać na adres: gminaszczecinek@wp.pl

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (podst. prawna 2018 poz. 1945, z późń. zm.).

Ustawa z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.)

Wniosek o wyrys i wypis

22 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wyrys i wypis wersja pdf

81 KBPobierzPodgląd pliku