Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek o wypis i wyrys - druk do pobrania poniżej

2. Mapa ewidencyjna

Opłaty :

Opłata skarbowa:

1) od wypisu: - do 5 stron - 30 zł,  powyżej 5 stron - 50 zł,

2) od wyrysu: - za każdą pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4: 20 zł, nie więcej niż 200 zł,

3) za zaświadczenie - 17 zł,

4) od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika - 17 zł.

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy Szczecinek

Termin i sposób załatwienia sprawy :

- Wypisy i wyrysy do 30 dni,

- Zaświadczenia do 7 dni,

Jednostka odpowiedzialna :

Inspektor

Jolanta Maczyszyn, pok. nr. 29

tel. (94) 37 264 21 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz. 199 - t.j.).

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 - t.j.) oraz na podstawie wyroku II SA/Wr 436/10 WSA we Wrocławiu zaświadczeń z MPZP nie wydaje się.

Ustawa z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.)

Autor dokumentu: Adam Gonczarów

Wniosek o wyrys

31 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

38 KBPobierz