Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania


Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego

Opłaty :

Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy :

Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna :

Podinspektor

Maria Szulecka

pok. nr. 29 (II p.)

tel. (94) 37 264 21

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (podst. prawna 2018 poz. 1945, z późń. zm.).