Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zmiany w obowiązujących planach miejscowych


Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

Wymagane dokumenty :

1. Wniosek Druk do pobrania

2. Mapa ewidencyjna

Opłaty :

Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopad 2006r. (Dz.U. z 2018, poz. 1044 ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu  Gminy Szczecinek

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian.

Jednostka odpowiedzialna :

podinspektor

Maria Szulecka

pok. nr. 29 (II p.)

tel. (94) 37 264 21 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (podst. prawna 2018 poz. 1945, z późń. zm.).

Wniosek o dokonanie zmian w obowiązującym MPZP

30 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o dokonanie zmian w obowiązującym MPZP wersja pdf

68 KBPobierzPodgląd pliku