Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną


Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną


I. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. Druk do pobrania

II. Opłaty
za zezwolenie – 82 zł - Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami)- część III, pkt 44 załącznika do ustawy.

III. Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu – pokój Nr 8 w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek – 7.00-15.00 oraz w piątek – 7.30-15.30

IV. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

V. Jednostka odpowiedzialna: p. Monika Chmiel

pok. nr 13 – podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury, tel. 094 37 432 94, wew. 45

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie,  UG Szczecinek w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie I  i III).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Uwagi:

1.   Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2.   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG w  Szczecinku – pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie I i III.

VIII. Podstawa  prawna

Art.10 ustawy z dnia 21sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998r w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. NR. 159, poz. 1051).

Uwaga! Powyższe przepisy dotyczą psów  czystej rasy (tj. posiadających rodowód)  następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski.


Autor dokumentu: Monika Chmiel

 Wniosek 1.rtf

22 KBPobierzPodgląd pliku