Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Ogłoszenie z dnia 14.05.2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. administracyjno-kancelaryjnych

Treść ogłoszenia z dnia 14.05.2019r.

666 KBPobierz

Zarządzenie Nr 106 z dnia 23.05.2019r. o powołaniu komisji [...]

282 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

232 KBPobierz

Informacja z dnia 06.06.2019r. o wyniku naboru

321 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 09.04.2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki rybackiej

Treść ogłoszenia z dnia 09.04.2019r.

613 KBPobierz

Zarządzenie Nr 92 z dnia 23.04.2019r. o powołaniu komisji [...]

283 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

209 KBPobierz

Informacja z dnia 09.05.2019r. o wyniku naboru

268 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 05.04.2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s zarządzania kryzysowego, obronności, oc i ppoż.

Treść ogłoszenia z dnia 05.04.2019r.

2.2 MBPobierz

Zarządzenie Nr 91 z dnia 23.04.2019r. o powołaniu komisji [...]

298 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

212 KBPobierz

Informacja z dnia 09.05.2019r. o wyniku naboru

279 KBPobierz

z dnia 26.02.2019r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor d/s zarządzania kryzysowego, obronności, oc i ppoż.

Treść ogłoszenia o naborze z dnia 26.02.2019r.

65 KBPobierz

Zarządzenie Nr 58 z dnia 14.03.2019r. o powołaniu komisji [...]

303 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

225 KBPobierz

Informacja z dnia 02.04.2019r. o wyniku naboru

244 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 07.01.2019 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. Promocji i Kultury

Treść ogłoszenia

211 KBPobierz

Zarządzenie Nr 7 z dnia 16.01.2019r. o powołaniu komisji [...]

18.1 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

48 KBPobierz

Informacja z dnia 30.01.2019r. o wyniku naboru

64 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 15.01.2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik

Treść ogłoszenia

573 KBPobierz

Zarządzenie Nr 13 z dnia 31.01.2018r. o powołaniu komisji [...]

291 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

229 KBPobierz

Informacja z dnia 07.02.2018 r.o wyniku naboru

313 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 15.12.2017r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Ichtiolog

Treść ogłoszenia

461 KBPobierz

Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2018r. o powołaniu komisji [...]

266 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

184 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru

255 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 15.11.2017r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s rozliczeń VAT

Treść ogłoszenia

617 KBPobierz

Zarządzenie Nr 169 z dnia 29.11.2017r. o powołaniu komisji [...]

263 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

175 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru

314 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 08.11.2017r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s geodezji

Treść ogłoszenia

553 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru

263 KBPobierz

Zarządzenie Nr 168 z dnia 27.11.2017r. o powołaniu komisji [...]

257 KBPobierz

Lista kandydatów spełaniających wymagania formalne

217 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 02.11.2017r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Treść ogłoszenia

453 KBPobierz

Zarządzenie Nr 165 z dnia 15.11.2017r. o powołaniu komisji [...]

278 KBPobierz

Lista kandydatów spełaniających wymagania formalne

202 KBPobierz

Informacja z dnia 23.11.2017 r. o kolejnym etapie rekrutacji

180 KBPobierz

Informacja z dnia 29.11.2017r. o wynikach naboru na w/w stanowisko

291 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 10.10.2017r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

treść ogłoszenia

56 KBPobierz

Zarządzenie Nr 152 z dnia 18.10.2017r. o powołaniu komisji [...]

286 KBPobierz

Lista kandydatów spełaniających wymagania formalne

183 KBPobierz

Informacja z dnia 26.10.2017 r. o kolejnym etapie rekrutacji

188 KBPobierz

Informacja z dnia 06.11.2017 r. o wynikach naboru - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

260 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 13.09.2017r. d/s pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

563 KBPobierz

Lista kandydatów spełaniających wymagania formalne

236 KBPobierz

Informacja z dnia 03.10.2017r. o kolejnym etapie rekrutacji

312 KBPobierz

Informacja z dnia 10.10.2017r. o wynikach naboru na w/w stanowisko

303 KBPobierz

Ogłoszenie Wójta z dnia 25.05.2017r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s księgowości wymiarowej

Treść ogłoszenia

625 KBPobierz

Zarządzenie Nr 102 z dnia 22.06.2017r. o powołaniu komisji [...]

264 KBPobierz

Lista kandydatów spełaniających wymagania formalne

226 KBPobierz

Informacja z dnia 28.06.2017r. o kolejnym etapie rekrutacji

188 KBPobierz

Informacja z dnia 05.07.2017 r. o wynikach naboru ds księgowości wymiarowej

339 KBPobierz

Ogłoszenie Wójta z dnia 18.04.2017r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze d/s księgowości wymiarowej

Treść ogłoszenia

627 KBPobierz

Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 04.05.2017r. o powołaniu komisji [...]

271 KBPobierz

Informacja z dnia 10.05.2017r. o kolejnym etapie rekrutacji

179 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru d/s księgowości wymiarowej

196 KBPobierz

Ogłoszenie Wójta z dnia 06.04.2017r - stanowisko urzędnicze ds. oświaty

Ogłoszenie Wójta o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw oświaty

494 KBPobierz

Zarządzenie Wójta nr 74/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru

277 KBPobierz

Lista kandydatów spełaniających wymagania formalne

229 KBPobierz

Informacja z dnia 08.05.2017r o kwalifikacji do kolejnego etapu

178 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko

306 KBPobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 27.03.2017 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent d/s kultury

Treść ogłoszenia

533 KBPobierz

Zarządzenie 54/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru ...

282 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

233 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko

238 KBPobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 29.07.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: gł. księgowa ds. oświaty

treść ogłoszenia

476 KBPobierz

treść zmiany z dnia 01.08.2016r dot. w/w ogłoszenia

189 KBPobierz

unieważnienie naboru - ogłoszenie z dnia 16.08.2016r.

194 KBPobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 26.02.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor d/s świadczeń wychowawczych

treść ogłoszenia o naborze

562 KBPobierz

Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

278 KBPobierz

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji

43 KBPobierz

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko

92 KBPobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 18.02.2016 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent d/s księgowości budżetowej i płac

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent d/s księgowości budżetowej i płac

559 KBPobierz

Zarządzenie Nr 36/2016 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej

32 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko

258 KBPobierz

Referent d/s ksiegowości budżetowej i płac

Ogłoszenia z dnia 18.12.2015r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

51 KBPobierz

Zarządzenie z dnia 30.12.2015r. o powołaniu komisji do przeprowadzenia naboru

35 KBPobierz

Informacja z dnia 11.01.2016r. o wynikach naboru na w/w stanowisko

499 KBPobierz

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent d/s księgowości budżetowej i płac

221 KBPobierz

Informacja z dnia 10.12.2015r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent d/s kultury, kultury fizycznej, turystyki.

38 KBPobierz

Informacja z dnia 09.12.2015r. dotycząca naboru o kwalifikacji do kolejnego etapu

111 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne [...]

33 KBPobierz

Zarządzenie Nr 177/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na niżej wymienione stanowisko

275 KBPobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 03.11.2015 roku o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent d/s kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji w wymiarze 1 etatu

541 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 22.07.2015r. o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent d/s kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji.

315 KBPobierz

Zarządzenie nr 90/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 08.07.2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referent d/s kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji.

276 KBPobierz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZCZECINEK Z DNIA 08.07.2015 ROKU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Referent d/s kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji w wymiarze 1 etatu

1.0 MBPobierz

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Szczecinek z 7 maja 2015 roku

400 KBPobierz

Informacja z dnia 14 kwietnia 2015 roku o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze -Referent do spraw gospodarki odpadami

406 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 13.04.2015r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (referent ds. ewidencji ludności)

271 KBPobierz

Zarządzenie Wójta w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru - referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

288 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 25.03.2015r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (referent ds. gospodarki odpadami)

50 KBPobierz

Informacja z dnia 28.04.2015r. o wynikach naboru do I etapu na wolne stanowisko urzędnicze.

37 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 28.04.2015r. o kolejności przesłuchań w II etapie naboru.

24 KBPobierz

Ogłoszenie Wójta Gminy Szczecinek o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

451 KBPobierz

Informacja z dnia 26 lutego 2015r. - o wynikach naboru na Kierownika ŚDS w Turowie

94 KBPobierz

 

Na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

380 KBPobierz

Informacja dotycząca naboru

82 KBPobierz

Informacja o wynikach naboru

206 KBPobierz

Na wolne stanowisko urzędnicze tj. referent d/s egzekucji

326 KBPobierz

-lista kandydatów spełniających wymagania formalne

78 KBPobierz

- ogłoszenie o wyniku naboru

81 KBPobierz

Na stanowisko Kierownika Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

368 KBPobierz

- lista kandydatów którzy zgłosili sie do naboru

43 KBPobierz

-lista kandydatów krórzy zgłosili się do naboru

68 KBPobierz

- ogłoszenie o wyniku naboru

97 KBPobierz

Podinspektor ds. gospodarki gruntami

306 KBPobierz

- lista kandydatów krórzy zgłosili się do naboru

39 KBPobierz

- ogłoszenie o wyniku naboru

65 KBPobierz

Stanowisko d/s kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji - 15.10.2012r.

613 KBPobierz

- ogłoszenie o wyniku naboru

92 KBPobierz

Podinspektor d/s obsługi kancelaryjnej

279 KBPobierz

- lista kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacj

78 KBPobierz

- ogłoszenie o wyniku naboru

103 KBPobierz

Do spraw infrastruktury oraz planowania przestrzennego, architektury

524 KBPobierz

- lista kandydatów którzy zgłosili się do naboru

201 KBPobierz

- ogłoszenie o wyniku naboru

216 KBPobierz

Na stanowisko kierownika GOPS w Szczecinku

37 KBPobierz

- ogłoszenie o wyniku naboru

292 KBPobierz

Do spraw obsługi kasy

29 KBPobierz

- lista kandydatów którzy zgłosili się do naboru

21 KBPobierz

- ogłoszenie o wyniku naboru

28 KBPobierz

Zarządzenie Nr 142 z dnia 15.09.2017r. o powołaniu komisji [...]

20 KBPobierz