Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Ogłoszenie ZEAS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Referent ds. płac-->

554 KBPobierz

informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru -->

189 KBPobierz

ogłoszenie o wynkiu naboru -->

305 KBPobierz

Na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej -->

36 KBPobierz

ogłoszenie o wyniku naboru -->

27 KBPobierz

Na kierowcę autobusu szkolnego z dnia 08.01.2015r -->

268 KBPobierz

Ogłoszenie w wyniku ogłoszenia o zatrudnieniu

100 KBPobierz