Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Ogłoszenie GOPS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru z 20.07.2016 r. ( nabór z 30.06.2016 r.) na wolne stanowisko pracy - asystent rodziny

123 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 30. 06.2016 r. - asystent rodziny

840 KBPobierz

Informacja z dnia 02.06.2016r dot. naboru

16.2 KBPobierz

Z dnia 10.05.2016r. na stanowisko asystenta rodziny

2.2 MBPobierz

Zarządzenie w sprawie powołania komisji z dnia 10.05.2016r.

292 KBPobierz

Do spraw obsługi kasy-->

37 KBPobierz

lista kandydatów spełniających wymagania formalne-->

27 KBPobierz

ogłoszenie o wyniku naboru-->

25 KBPobierz

Na stanowisko księgowej --->

39 KBPobierz

lista kandydatów spełniających wymagania formalne -->

26 KBPobierz

ogłoszenie o wyniku naboru -->

25 KBPobierz

Zarządzenie z dnia 30.08.2017r w/s poowołania komisji do spraw naboru

116 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 01.09.2017r. o naborze na stanowisko księgowa(y)/kasjer

565 KBPobierz

Zmiana zarządzenia z dnia 30.08.2017r.

108 KBPobierz

Informacja z dnia 06.09.2017r. o odwołaniu naboru dot. stanowiska księgowej

75 KBPobierz

Ogłoszenie z dnia 18.10.2017r. o naborze na wolne stanowisko pracy - główny/a księgowy/a

777 KBPobierz

Zarządzenie w sprawie powołania komisji d/s w/w naboru

115 KBPobierz

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne do w/w naboru

233 KBPobierz

Wyniki naboru na w/w stanowisko

255 KBPobierz