Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 1.820.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczecinek

 

Ogłoszenie

127 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

91 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela wraz z harmonogramem spłat

38 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy Szczecinek w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2010 roku.

588 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja finansowa

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 do SIWZ - Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Szczecinek

122 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 6 do SIWZ - Sprawozdania budżetowe za 2008 r.

583 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 7 do SIWZ - Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2008 r.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 do SIWZ - Sprawozdania budżetowe za 2009 r.

588 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 9 do SIWZ - Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r.

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 10 do SIWZ - Sprawozdania za III kwartał 2010 r.

603 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach

22 KBPobierzPodgląd pliku

Pożyczki, Kredyty, Wykup Wierzytelności

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2010 rok prognozy długu publicznego Gminy Szczecinek

106 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunlanego.

146 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała w sprawie wydania opinii o informacji Wójta Gminy Szczecinek z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

586 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór Wójta, Powołanie Skarbnika, NIP, REGON

90 KBPobierzPodgląd pliku

Dodatkowe informacje - wyjaśnienia

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia do ogłoszonego przetargu

23 KBPobierzPodgląd pliku