Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 1.820.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczecinek

 

Ogłoszenie

127 KBPobierz

SIWZ

91 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy

25 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ - Tabela wraz z harmonogramem spłat

38 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy Szczecinek w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2010 roku.

588 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja finansowa

2.4 MBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ - Uchwała w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Szczecinek

122 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ - Sprawozdania budżetowe za 2008 r.

583 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ - Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2008 r.

72 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ - Sprawozdania budżetowe za 2009 r.

588 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ - Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r.

77 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ - Sprawozdania za III kwartał 2010 r.

603 KBPobierz

Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach

22 KBPobierz

Pożyczki, Kredyty, Wykup Wierzytelności

27 KBPobierz

Uchwała w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2010 rok prognozy długu publicznego Gminy Szczecinek

106 KBPobierz

Uchwała w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunlanego.

146 KBPobierz

Uchwała w sprawie wydania opinii o informacji Wójta Gminy Szczecinek z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

586 KBPobierz

Wybór Wójta, Powołanie Skarbnika, NIP, REGON

90 KBPobierz

Dodatkowe informacje - wyjaśnienia

1.9 MBPobierz

Wyjaśnienia do ogłoszonego przetargu

23 KBPobierz